Aelodau o Gyngor Cymuned Bryncrug
Cynghorydd Alan Hugh Jones (Cadeirydd) 01654 711 920

Cynghorydd Geraint Rhys Evans (Is Gadeirydd)

Cynghorydd Bethan Wyn Lawton 01654 711 851

Cynghorydd Richard Jones Evans 01654 711 000

Cynghorydd Arwel Pierce 01654 711 470

Cynghorydd Geraint Edwards (aelod cyfetholedig)

Cynghorydd Richard C Evans (aelod cyfetholedig)

Sedd wag 1 Eisiau bod yn Gynghorydd?

Sedd wag 2 Eisiau bod yn Gynghorydd?Cynghorydd Gwynedd

Bethan Wyn Lawton
01654 711 851 / 07747443619Cynghorwyr sy'n cynrychioli'r Cyngor ar wahanol fudiadau


Ysbyty Tywyn - Bethan Lawton
Un Llais Cymru - Arwel Pierce
Y Cae Chwarae - Alan Hugh Jones
Llywodraethwyr Craig y Deryn - Bethan Lawton


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner gan John Haynes / E Gammie / SMJ / John Lucas o geograph.co.uk

Administration