DolenniAelod Seneddol - Dwyfor Meirionnydd

Liz Saville Roberts AS/MP (AS Plaid Cymru)
Angorfa
Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN

01341 422 661


Aelod Senedd Cymru - Dwyfor Meirionnydd

Mabon ap Gwynfor AS/MS (AS Plaid Cymru)
Angorfa
Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN

0300 200 7175


Cyngor Gwynedd

Galw Gwynedd
01766 771 000
https://www.gwynedd.gov.uk/

Siop Gwynedd Dolgellau
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Cae Penarl√Ęg
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

01766 770 274

http://www.eryri-npa.gov.uk/

Traveline Cymru

0300 200 22 33
http://www.traveline.cymru/

Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG)

0300 123 8084

http://www.ccgwynedd.org/

Ysbyty Tywyn a'r Cylch

Bryn Hyfryd Road
Tywyn
Gwynedd
LL36 9HH

01654 710 411

Canolfan Iechyd Tywyn

Ffordd Aberdyfi
Tywyn
Gwynedd
LL36 9HL

01654 713 000


Canolfan Hamdden Bro Dysynni

Stryd Fawr
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD

01654 711 763
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner gan John Haynes / E Gammie / SMJ / John Lucas o geograph.co.uk

Administration