Cyngor Cymuned Bryncrug

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Bryncrug.

Cynghorwyr: Mae'r Cynghorwyr yn cael eu hethol bob pedair blynedd. Bydd yr etholiad nesaf ym mis Mai 2027.

Cyfrifoldebau: Mae gan y Gyngor bwerau ar nifer eang o bethau. Gellir gweld rhestr yma.

Cyllid: Mae gweithgareddau'r Cyngor yn cael eu hariannu trwy Treth y Cyngor. Mae gan bob cyngor yr hawl i benderfynu faint i ofyn er mwyn cyrraedd ei gostau.

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cwrdd ar y trydydd Nos Lun o bob mis, ond am Mis Awst, yn Y Ganolfan, Bryncrug am saith o'r gloch.

Croesewir pawb i bob pwyllgor ond ni ellir cymeryd rhan dim ond drwy caniatad y Clerc wythnos ymlaen llaw.

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mai.Cofnodion diweddaraf (15/04/24)


Newyddion
Gwefan newydd! mwy

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner gan John Haynes / E Gammie / SMJ / John Lucas o geograph.co.uk

Administration