Cyfrifoldebau

Fel Cyngor rydym yn gyfrifol am :

Y Cae Chwarae

Offer Chwarae Plant. Goruwchwiliwr - Alan Hugh Jones

Llwybrau Cyhoeddus o fewn ein terfynau yn cael gofal a chadw

Mae Cyngor Cymuned Bryncrug yn Ymddiriedolwr Corfforaethol ar Elusen Gofrestredig, R.J.Roberts, neu Rhaeadr Dolgoch fel yr adnabyddir yn lleol. Mae'r holl elw o'r maes parcio ceir a'r blychau rhoddion yn mynd tuag at cynnal a chadw'r Rhaeadr.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner gan John Haynes / E Gammie / SMJ / John Lucas o geograph.co.uk

Administration